Agora que o mundo blogueril semella que está indo a menos, eu anímome a retomar esta aventura iniciada fai tempo.
Aquí podedes atopar un pouco de todo. Moita costura, bastante calceta, algo de ganchillo....en resumo un feixe de "caprichos con agullas" e moito mais. Agardo que disfrutedes da visita.

martes, 31 de julio de 2012

Tutorial para toquilla /Shawl Tutorial (parte 1)


Aquí vos presento un paso a paso moi sinxelo para facer unha toquilla triangular. Neste caso é toda en punto bobo, como por exemplo a parte interior dunha toquilla de bebe.

Aquí os presento un paso a paso muy fácil para hacer una toquilla triangular. En este caso es toda en punto bobo, como por ejemplo la parte interior de una toquilla de bebe. 
 1ª Volta, comenzamos montando 9 puntos na agulla

1ª Vuelta, comenzamos montando 9 puntos en la aguja


2ª Volta: tres puntos dereitos, fío, punto dereito, fio, punto dereito, fio, punto dereito, fio,  tres puntos dereitos.

2º Vuelta: tre puntos derechos, hebra, punto derecho, hebra, punto derecho, hebra, punto derecho, hebra, tres puntos derechos.


3ª Volta, texer tódolos puntos do dereito

3ª Vuelta, tejer todos los puntos del derecho


4ª Volta: tres puntos dereitos, fio, tres dereitos, fio, un punto dereito, fío, tres puntos dereitos, fío, tres puntos dereitos.

4ª Vuelta: tres puntos derechos, hebra, tres derechos, hebra, un derecho, hebra, tres derechos, hebra, tres derechos.


5ª Volta: tólolos puntos (17) do dereito

5ª Vuelta: tódos los puntos del derecho (17)


6ª Volta: tres puntos dereitos, fío, cinco puntos dereitos, fío, un punto dereito, fío, cinco puntos dereitos, fío, tres puntos dereitos. A seguinte volta tódolos puntos do dereito, (nesta altura temos 21 puntos)

6ª Vuelta: tres puntos derechos, hebra, cinco puntos derechos, hebra, un punto derecho, hebra, cinco puntos derechos, hebra, tres puntos derechos. (en este momento tenemos 21 puntos)
O estar os puntos xuntos na mesma agulla fai unha figura un pouco rara, pero o separar a labor nas dúas agullas xa se vai vendo o resultado.

Al estar los puntos juntos en la misma aguja hace una figura un poco rara, pero al separar la labor en las dos agujas ya se va viendo el resultado.Na volta  14 temos 37 puntos

En la vuelta 14 tenemos 37 puntosContinuamos tecendo deste xeito, engadindo 4 puntos  en los lugares indicados en  tódalas voltas pares, ata que completemos o número total de puntos preciso. Para unha toquilla de bebe tecida con agullas do 2 1/2 fan falla uns 525 puntos.

Continuamos tejiendo de este modo, añadiendo los 4 puntos en los lugares indicados en todas las vueltas pares, hasta que completemos el número total de puntos necesario. Para una toquilla de bebé tejida con agujas del  2 1/2 hacen falta unos 525 puntos.


lunes, 9 de julio de 2012

Un detalle de comunión distinto, Comunión de Dani


Nesta entrada quero  presentarvos algo totalmente distindo, veredes.... o pasado mes de xuño, Dani fixo a súa Primeira Comuñon,  e tiña claro que quería facer un detalle distinto para os convidados.  Non saquei fotos do paso a paso pero é moi sinxelo de ver. Fixemos uns manteis individuais. A idea, copieilla a miña sobriña (ela preparounos para a súa revoda). Os materiais que empregamos foron: Cartulinas A3, gardanapos  decoradas, cinta verde, fotos do protagonista, pegamento é unha caladora de papel con forma de golfiño. 

En esta entrada quiero presentaros alto totalmente distinto, veréis.... el pasado mes de junio, Dani celebró su Primera Comunión, y tenía claro que quería hacer un detalle distinto para los invitados. No hice fotos de paso a paso, pero es muy sencillo. Hicimos unos manteles individuales. La idea se la copié a mi sobrina (ella los preparó para su reboda). Los materiales que utilizamos fueron: Cartulinas A3, servilletas decoradas, cinta verde, fotos del protagonista, pegamento y una caladora de papel con forma de delfín.


Pola cara principal, puxemos dúas fotos de Dani, pegadas, unha tira de cinta verde e varios golfiños saltando.

Por la cara principal pusimos dos fotos de Dani pegadas, una tira de cinta verde y varios delfines saltando.
Pola parte traseira, pegamos medio gardanapos decorado con xelados. Unha vez feita a composición levamola a  plastificar, e éste é o resultado,  chulo ¿a que sí?. O certo é que marcharon todos encantados e sorprendidos  co seu manteliño, porque ademais de ser bonito é moi práctico, e non teñen que estar cargando co marco de fotos que ao final remata moitas veces nun queixon.  O prezo de cada un non chegou 3 euros. 

Por la parte trasera, pegamos media servilleta decorada con helados. Una ver hecha la composición la llevamos a plástificas, y este es el resultado, chulo ¿verdad?. Lo cierto es que marcharon todos encantados y sorprendidos con su mantelito, porque además de ser bonito es muy práctico y no tienen que estar cargando con el marco de fotos que al fnal termina muchas veces en un cajón. El precio de cada mantelito no llegó a los 3 euros.


  
Tivemos moita sorte, o día estivo a tono, co calor xusto e sen choiva o que nos permitiu servir os pinchos no xardin.

Tuvimos mucha suerte, el día estuvo estupendo, con el calor justo y sin lluvia lo que nos permitio servir los pinchos en el jardin.


Os liluns abriron xusto para o día  e xunto cuns ornitogalos foron os centros de mesa

Los liliums abrieron justo para el día y junto con los ornitogalos fueron los centros de mesaA comida preparounola o catering "Tu menú" agás a tarta que a fixemos nos,  estaba todo boísimo.

La comida nos la preparo el cateríns "Tu menú" excepto la tarta que la hicimos nosotros, estaba todo buenísimo.Desmóntamos o salón para facer sitio aos 30 convidados,  foi unha cholleira pero 
valeu a pena, trasladámolo todo para o comedor e o rematar puideron ir sentarse alí os que quixeron, e os nenos poideron xogar cos agasallos.

Desmontamos el salón paera hacer sitio a los 30 invitados, fue trabajoso pero valio la pena, como lo trasladamos todo para  el comedor, al terminar pudieron ir a  sentarse allí los que quisieron, y los niños pudieron jugar con los regalos.


 Mirade que chulo vai Dani coa súa bici nova.