Agora que o mundo blogueril semella que está indo a menos, eu anímome a retomar esta aventura iniciada fai tempo.
Aquí podedes atopar un pouco de todo. Moita costura, bastante calceta, algo de ganchillo....en resumo un feixe de "caprichos con agullas" e moito mais. Agardo que disfrutedes da visita.

miércoles, 24 de octubre de 2012

Pano de cociña / Tea towel kitchen


Nunha desas arroutadas que me dan de cando en cando, comezei a facer este pano para a cociña.... o mais sorprendente é que empecei e rematei.... algo bastante raro para min, pero ben este é o resultado.... axeitado para esta época do ano no que as follas das arbores están caindo xa para prepararnos para o inverno.
En uno de esos momentos raros que me dan empecé y terminé este paño para la cocina... algo bastánte raro para mi, pero bueno este es el resultado.... adecuado para esta época del año en el que las hojas de los árboles estan cayendo  para prepararnos para el inviernoA ver si me continuan as arroutadas e do mesmo xeito, remato todo o que teño pendiente.... que non é pouco.
De momento teño a firme intención de non comezar nada mais.Veremos si mme continuan estos momentos y termino todo lo que tengo pendiente... que no es poco.

De momento tengo la firme intención de no empezar nada más.martes, 31 de julio de 2012

Tutorial para toquilla /Shawl Tutorial (parte 1)


Aquí vos presento un paso a paso moi sinxelo para facer unha toquilla triangular. Neste caso é toda en punto bobo, como por exemplo a parte interior dunha toquilla de bebe.

Aquí os presento un paso a paso muy fácil para hacer una toquilla triangular. En este caso es toda en punto bobo, como por ejemplo la parte interior de una toquilla de bebe. 
 1ª Volta, comenzamos montando 9 puntos na agulla

1ª Vuelta, comenzamos montando 9 puntos en la aguja


2ª Volta: tres puntos dereitos, fío, punto dereito, fio, punto dereito, fio, punto dereito, fio,  tres puntos dereitos.

2º Vuelta: tre puntos derechos, hebra, punto derecho, hebra, punto derecho, hebra, punto derecho, hebra, tres puntos derechos.


3ª Volta, texer tódolos puntos do dereito

3ª Vuelta, tejer todos los puntos del derecho


4ª Volta: tres puntos dereitos, fio, tres dereitos, fio, un punto dereito, fío, tres puntos dereitos, fío, tres puntos dereitos.

4ª Vuelta: tres puntos derechos, hebra, tres derechos, hebra, un derecho, hebra, tres derechos, hebra, tres derechos.


5ª Volta: tólolos puntos (17) do dereito

5ª Vuelta: tódos los puntos del derecho (17)


6ª Volta: tres puntos dereitos, fío, cinco puntos dereitos, fío, un punto dereito, fío, cinco puntos dereitos, fío, tres puntos dereitos. A seguinte volta tódolos puntos do dereito, (nesta altura temos 21 puntos)

6ª Vuelta: tres puntos derechos, hebra, cinco puntos derechos, hebra, un punto derecho, hebra, cinco puntos derechos, hebra, tres puntos derechos. (en este momento tenemos 21 puntos)
O estar os puntos xuntos na mesma agulla fai unha figura un pouco rara, pero o separar a labor nas dúas agullas xa se vai vendo o resultado.

Al estar los puntos juntos en la misma aguja hace una figura un poco rara, pero al separar la labor en las dos agujas ya se va viendo el resultado.Na volta  14 temos 37 puntos

En la vuelta 14 tenemos 37 puntosContinuamos tecendo deste xeito, engadindo 4 puntos  en los lugares indicados en  tódalas voltas pares, ata que completemos o número total de puntos preciso. Para unha toquilla de bebe tecida con agullas do 2 1/2 fan falla uns 525 puntos.

Continuamos tejiendo de este modo, añadiendo los 4 puntos en los lugares indicados en todas las vueltas pares, hasta que completemos el número total de puntos necesario. Para una toquilla de bebé tejida con agujas del  2 1/2 hacen falta unos 525 puntos.


lunes, 9 de julio de 2012

Un detalle de comunión distinto, Comunión de Dani


Nesta entrada quero  presentarvos algo totalmente distindo, veredes.... o pasado mes de xuño, Dani fixo a súa Primeira Comuñon,  e tiña claro que quería facer un detalle distinto para os convidados.  Non saquei fotos do paso a paso pero é moi sinxelo de ver. Fixemos uns manteis individuais. A idea, copieilla a miña sobriña (ela preparounos para a súa revoda). Os materiais que empregamos foron: Cartulinas A3, gardanapos  decoradas, cinta verde, fotos do protagonista, pegamento é unha caladora de papel con forma de golfiño. 

En esta entrada quiero presentaros alto totalmente distinto, veréis.... el pasado mes de junio, Dani celebró su Primera Comunión, y tenía claro que quería hacer un detalle distinto para los invitados. No hice fotos de paso a paso, pero es muy sencillo. Hicimos unos manteles individuales. La idea se la copié a mi sobrina (ella los preparó para su reboda). Los materiales que utilizamos fueron: Cartulinas A3, servilletas decoradas, cinta verde, fotos del protagonista, pegamento y una caladora de papel con forma de delfín.


Pola cara principal, puxemos dúas fotos de Dani, pegadas, unha tira de cinta verde e varios golfiños saltando.

Por la cara principal pusimos dos fotos de Dani pegadas, una tira de cinta verde y varios delfines saltando.
Pola parte traseira, pegamos medio gardanapos decorado con xelados. Unha vez feita a composición levamola a  plastificar, e éste é o resultado,  chulo ¿a que sí?. O certo é que marcharon todos encantados e sorprendidos  co seu manteliño, porque ademais de ser bonito é moi práctico, e non teñen que estar cargando co marco de fotos que ao final remata moitas veces nun queixon.  O prezo de cada un non chegou 3 euros. 

Por la parte trasera, pegamos media servilleta decorada con helados. Una ver hecha la composición la llevamos a plástificas, y este es el resultado, chulo ¿verdad?. Lo cierto es que marcharon todos encantados y sorprendidos con su mantelito, porque además de ser bonito es muy práctico y no tienen que estar cargando con el marco de fotos que al fnal termina muchas veces en un cajón. El precio de cada mantelito no llegó a los 3 euros.


  
Tivemos moita sorte, o día estivo a tono, co calor xusto e sen choiva o que nos permitiu servir os pinchos no xardin.

Tuvimos mucha suerte, el día estuvo estupendo, con el calor justo y sin lluvia lo que nos permitio servir los pinchos en el jardin.


Os liluns abriron xusto para o día  e xunto cuns ornitogalos foron os centros de mesa

Los liliums abrieron justo para el día y junto con los ornitogalos fueron los centros de mesaA comida preparounola o catering "Tu menú" agás a tarta que a fixemos nos,  estaba todo boísimo.

La comida nos la preparo el cateríns "Tu menú" excepto la tarta que la hicimos nosotros, estaba todo buenísimo.Desmóntamos o salón para facer sitio aos 30 convidados,  foi unha cholleira pero 
valeu a pena, trasladámolo todo para o comedor e o rematar puideron ir sentarse alí os que quixeron, e os nenos poideron xogar cos agasallos.

Desmontamos el salón paera hacer sitio a los 30 invitados, fue trabajoso pero valio la pena, como lo trasladamos todo para  el comedor, al terminar pudieron ir a  sentarse allí los que quisieron, y los niños pudieron jugar con los regalos.


 Mirade que chulo vai Dani coa súa bici nova.
jueves, 21 de junio de 2012

Lipdub dos nenos do cole


Os profes e rapaces do noso cole fixeron un lipdub coa canción "Sementeira". O noso é un cole pequeno, 150 nenos e 15 mestres,  hai poucos recursos porque é unha escola pública, pero o que si temos é un feixe de rapaces estupendos e un grupo de mestres con moitas ganas de traballar e de facer que os nosos rapaces medren cada día en  coñecementos  en habilidades e sobre todo como persoas.  

Como nai síntome orgullosa do CEIP de RANDUFE,   nel estudei eu, e nel  empezaron a  formarse as miñas fillas e agora o meu fillo pequeno. Esta é unha entrada de agradecemento para tódolos mestres que con poucos recursos  conseguiron e consiguen facer este cole máis grande.  

Un bico grande a todos.


Los profes y niños de nuestro cole hicieron un liudub con la canción "sementeira" (siembra). Nuestro cole es pequeño, 150 niños y 15 profes, tenemos pocos recursos porque es una escuela pública, pero lo que si tenemos es un monton de niños estupendos y un grupo de profesores con muchcas ganas de trabajar y de hacer que nuestros niños crezcan cada día en conocimientos, en habilidades y sobre todo como personas.

Como madre me siento orgullosa del CEIP de RANDUFE, en él estudié yo, y en el se empezaron a formar mis hijas y ahora mi hijo pequeño. Esta es una entrada de agradecimiento para todos los profes que con pocos recursos consiguieron y consiguen hacer este cole más grande.

Un beso grande a todos.

martes, 29 de mayo de 2012

Ervillas e fabas, guisantes y habas

Este ano tivemos moitísimas ervillas e fabas, estamos rematando de colleitalas.
Temos unha lingua tan rica coma eles, que nos permiten chamarlle de distíntos xeitos, chícharos, ervellas..

  As fabecas da pranta a meseta.
Las vainas de la planta a la meseta


Agora xa están preparados para cociñar ou conxelar.
Ahora ya están preparados para cocinar o congelar.jueves, 24 de mayo de 2012

Vestido de arras

Xa fai un ano que Noe   nos dixo que se ía casar, e preguntoume si  lle facía o vestido de Elena, (a súa afillada e damiña de arras). Aceptei encantada por suposto.
Elena ten 3 anos e é unha nena moi espelida, foi ela que escolleu o modelo e as cores do seu vestido, Tiña clarísimo que tiña que ser lila... e este foi o resultado, estaba guapísima, por suposto.
As fotos sairon mal necesito unha cámara nova, está claro. 

Hace un año que Noe nos dijo que se casaba, y me preguntó si le hacía el vestido de Elena (su ahijada y damita de arras). Acepte encantada por supuesto. Elena tiene 2 anos y es una niña muy despierta, fue ella la que escogió el modelo y los colores de su vestido. Tenía clarísimo que tenía que ser lila... este fue el resultado, estaba guapísima, por supuesto. 
Las fotos salieron mal, necesito una cámara nueva, está claro
    
    Aquí a noiva coas suas afilladas, e Elena guapísima co seu vestido "lindo" como decía ela. Casi me  esquezo, Noe e nosa sobriña pola parte de Cris.


 Aquí la novia con sus ahijadas, Elena guapísima con su vestido "lindo" como ella decía. Casi me olvido, Noe es nuestra sobrina por parte de Cris.

lunes, 21 de mayo de 2012

Toallas con iniciais

Ola, despois de tanto tempo, ando moi liada por distintos motivos. Primeiro foi a boda de Noe e agora cos preparativos da 1ª comunión de Dani. Paso rápidiño para amosarvos un par de cousiñas.                                  

Hola, después de tanto tiempo, estoy muy liada por distintos motivos.  Primero fue la boda de Noe y ahora con los preparativos de la 1ª comunión de Dani. Un paso rapidito para enseñaros un par de cositas.


Cando se casa algúen cercano, sempre me gusta darlles como agasallo algo feito a man e persoal. Neste caso decidin por as iniciais dos noivos.

Cuando se casa alguíen cercano, siempre me gusta darle como regalo algo hecho a mano y personal. En este caso decidi poner las iniciales de los novios. 

lunes, 12 de marzo de 2012

Muiños do Tripes

Esta  é unha entrada un pouco atípica, nesta ocasión quero ensinarvos  un recunchiño  moi fermoso que está cerquiña da nosa casa. É o carreiro dos muíños do Tripes. O tripes é un pequeno regatiño que desmboca no Miño, ten un monton  de muiños de auga que se empregaban antiguamente para moer o millo. Gracias ao tesón dalgúnhas persoas como Alberto Romer, que leva anos loitando pola sua recuperación, e que xa conseguiu que se lle poidera por tellado a moitos deles. 


                            
Esta es una entrada un poco atípica, en esta ocasión quiero mostraros un espacio muy hermoso que esstá cerquita de nuestr casa. Es el sendero de los molinos del Tripes. El Tripes es un pequeño riachuelo que desemboca en el Miño, tiene un montón de molinos de agua que se empleaban antiguamente para molér el maíz. Gracias al tesón de algunas personas como Alberto Romer, que lleva años luchando por la recuperación y que ya consiguió que se le pudiese poner tejado a muchos de ellos.Pouquiño a pouquiño e o longo dos anos fóronse recuperando as infraestructuras, ainda que non está todo o traballo feito, e continúase arranxando pequenos pasos e muiños. 

 
 Poco a poco y a lo largo de los años se fueron recuperando las infraestructuras, aúnque no está todo el trabajo hecho y se continúan arreglando pequeños pasos y molinos.Cando a xente ven a Tui, visita a Catedral, a zona vella, ou o Monte Aloia, todos eles sitios fermosísimos sen dúvida, pero pérdense outras moitas maravillas como esta, por culpa da desidia e falta de interés do Concello, que non os publicita como lle correspondería.  
Cuando la gente viene a Tui, visita la Catedral, la zona vieja o el Monte Aloia, todos ellos lugares hermosísimos sin duda, pero se pierden otra muchas maravillas como esta,  por culpa de la desidia y la falta de interés del Ayuntamiento que no los pblicita como corresponde.
Nas pedras do camiño pódese ver o paso do tempo é dos carros  que por alí pasaban, fixádevos nesas ringleiras marcadas na pedra.   
  
En las piedras del camino se puede ver el paso del tiempo y de los carros que por allí pasaba, fijaros en estos surcos marcados en la piedra.A auga é totalmente transparente, e a medio camiño atopámonos con este invento para poder beber, evidentemene non o desaproveitamos.
El agua es totalmente transparente, y a medio camino nos encontramos con este invento para poder beber, evidentemene no lo desaprovechamos

Como esté inverno vai moi seco, hai pouca auga no regato, pero ainda así é un auténtico espectáculo 

Como este invierno va muy seco, hay poca agua en el riachuelo, pero aún así es un auténtico espectáculo.Xa empezaba a anoitecer, e a cámara quedóuseme sen pilas, volveremos pronto para poder sacar máis fotos da parte alta na que aínda están traballando.

Ya empezaba a anochecer y la cámara se quedó sin pilas, volveremos pronto para poder sacar más fotos de la parte alta en la que aún están trabajando.


Si nalgunha ocasión vides por Tui, e vos gusta o sendeirismo non duvidedes e acercádevos por aquí, disfrutaredes, garántizovolo.

Si en alguna ocasión os acercais por Tui, y os gusta el senderismo no dudeis y acercaros por aquí, disfrutareis, os lo garantizo


viernes, 2 de marzo de 2012

Bizcoito de mazá / Apple cake
Onte foi o cumple de Dani, 9 anos xa, hai que ver como medra.... en fin, aquí temos por costume que os nenos leven unha tarta, ou un bizcoito caseiro a escola. Pola experiencia de outros anos sei que o bizcoito de mazá ten moito éxito e se o acompañamos duns fresos  o éxito é rotundo. Esta é a receita.

Ingredientes: (usaremos o envase do oigurt como medida)
1 iogur/yogurt a poder ser de plátano.
1 envase de aceite de girasol
2 envases de zucre/azúcar
3 envases de fariña/harina
1 envase de maizena
1 cucharada de levadura en pó/polvo
Reladura dun limón/ralladura de un limón
4 ovos/huevos
Unha mazá/una manzana
Unha pizca de sal

Ayer fue el cumple de Dani, 9 años ya, hay que ver como crece.. en fin, aquí tenemos la costumbre de que los niños lleven una tarta o un bizcocho casero a la escuela. Por la experiencia de otros años se que el bizcocho de manzana tiene mucho éxito y si lo acompañamos de unos fresones el éxito es rotundo. Esta es la receta.
 Mezclamos o iogurt, o aceite, as fariñas, a levadura, o zucre e o sal, cando estea todo ben mezclado engadimos os ovos un a un mezclando moi ben antes de engadir o seguinte. Sumámoslle a reladura do limón  é para rematar a mazá cortada en cachiños. Untamos un molde con margarina, e espolvoreamos con fariña, engadimos a masa e metemos no forno hasta que esté ben dorado. No meu caso 35 minutos a 180º. O sacalo do forno pódese espolvorear con zucre moido. 

Mezclamos el yogurt, el aceite, las harinas, la levadura, el azúcar y la sal, cuando esté todo bien mezclado añadimos los huevos uno a uno mezclando muy bien antes de añadir el siguiente. Sumámos la ralladura del limón y para terminar la manzana cortada en trocitos. Untamos un molde con margarina y espolvoreamos con harina, anadimos la masa y metemos en el horno hasta que esté bien dorado. En mi caso 35 minutos a 180º. Al sacarlo del horno se puede espolvorear con azúcar molido.E aquí está o protagonista, repasando o seu album de cromos.

PARABENS DANI.